Eesti Erametsaliidu juhatuse koosolek 08.08.2017

 • Post category:Uudised

Tere!

Eesti Erametsaliidu järgmine juhatuse koosolek toimub teisipäeval, 8. augustil kell 10.30-15.00 SA-s Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon (SA VIKP), mis asub aadressil Pikk 16A, Valga.

Koosoleku päevakord:

 1. Eelmise juhatuse koosoleku protokollist
 2. Toimunud kohtumised
 3. Osalemine EIP-AGRI fookusgrupi töös
 4. Eesti Erametsaliidu PEFC rühmasertifikaadi kontrollrühma liikme valimine
 5. Jahinduse töögrupi seis ja edasine tegevus
 6. EV100 – 100 x 100 pesakasti erametsa
 7. Looduskaitse kitsaskohtade kaardistus
 8. Maakasutuse kookõlastused metsamajanduslike tööde läbiviimiseks
 9. Valmistumine valimiskompassiks 2017
 10. Erametsajaht 10.11.2017
 11. Valmistumine volinike koosolekuks (aeg ja koht)
 12. Metsamajandajate konkursi võitjate kinnitamine
 13. Järgmised juhatuse koosolekud

Oma osalemisest palume teatada 7. augustiks e-postile: erametsaliit@erametsaliit.ee