Metsaühistu on metsaomaniku esimene partner metsa majandamisel. See on piirkondlikke ja ühiste huvidega metsaomanikke koondav organisatsioon, kus pakutakse metsanduslikku nõustamist ja erinevaid metsamajanduslikke teenuseid.

Metsaühistu aitab metsaomanikke väga laias teemaderingis metsa istutamisest ja hooldamisest puidu turustamise ja loodushoiu edendamiseni. 
Ühistu kaudu saab taotleda erinevaid metsamajanduslikke toetusi, mida rahastatakse riigi või Euroopa Liidu vahendistest. 
Vähem oluline ei ole ka metsaühistu roll nii kohaliku kogukonna tegevustes osalemisel kui metsaomanikele õppepäevade ning koolituste korraldamisel. 

Metsaühistuga liitumine on lihtne ja kiire ning professionaalne metsainfo on Sinust vaid ühe kontakti kaugusel. 

 Eesti Erametsaliitu kuulub 20 metsaühistut kes kõik ootavad rõõmuga uusi liikmeid: 

Metsaühistute tegevusi tutvustavad videod valmisid Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel.