Eesti Erametsaliit korraldab koostöös teiste organisatsioonidega mitmesuguseid õppepäevi metsaomanikele. Nende eesmärk on pakkuda metsaomanikele vajalikke teadmisi metsakasvatusest, looduskaitsest, jahindusest, maksundusest, õigusloomest ning erametsanduse toetustest.

2018-2019  | 2015-2016