Juba 30. korda toimuv metsamajandajate konkurss on ainus metsaomanikele suunatud konkurss Eestis, millega soovitakse tutvustada erametsade eriilmelisust ning seal kasutatavaid mitmekülgseid majandamispraktikaid.

2023. aasta metsamajandajate konkursil osalesid:

Parim metsamajandaja 2023 Tiina Ruul

I koht, parim metsamajandaja 2023
TIINA RUUL Pärnumaalt
Metsaühistu Ühinenud Metsaomanikud liige

Tiina järgib oma metsa majandades eelkõige EPAs ja elu jooksul praktikaga omandatud metsakasvatustõdesid aga ka olukorda puiduturul ja looduslikku mitmekesisust. 

Loe pikemalt SIIT.

II koht
REIN JÜRIMÄE Hiiumaalt
Hiiumaa Metsaseltsi liige

Oma metsa majandamisel jälgib Rein hoolega tihumeetreid, ehk raiub iga aasta sama palju tihumeetreid välja kui ka juurde kasvab. Ta kasvatab metsa püsimetsana. Puitu kasutab Rein puitmajade ehitamiseks.

Loe pikemalt SIIT.

III koht
Keskkonnainvesteeringute Keskuse eriauhind
PEETER ÄNILANE Tartumaalt
Vooremaa Metsaühistu liige

Peeter Änilane hindab kõrgelt metsa erinevaid väärtusi. Oma metsast saab ta nii endale kui ka teistele küttepuid, kasemahla kui karulaugumääret, oma aega ootab ka kaskedesse istutatud chaga.

Loe pikemalt SIIT.

Tubli metsamajandaja
Luua Metsanduskooli eriauhind
FREDI VILUMETS Ida-Virumaalt

Fredi ja tema vend Toomas majandavad oma emale kuuluvat metsatükki Ida-Virumaa tuhamägede kõrval, allmaa-kaevanduse maadel. Vendadel on plaanis kunagisele karjamaale kasvanud metsast luua ilus parkmets.

Loe pikemalt SIIT.

Toomas ja Fredi Vilumets
Jaan Põrk

Tubli metsamajandaja
JAAN PÕRK Valgamaalt
Valgamaa Metsaühistu liige

Jaan on metsaomanik olnud 40 aastat ja majandab oma metsi koos Valgamaa Metsaühistu konsulendi Enn Tomsoniga.

Loe pikemalt SIIT.

Tubli metsamajandaja
Forestplanteri eriauhind
TOOMAS JERVSON Lääne-Virumaalt
Viru-Lemmu Metsaseltsi liige

Toomas Jervson on 10 aasta jooksul oma metsa majandanud peamiselt majandamiskavas olevate soovituste järgi, kuid on õppinud aina paremini ise looduse märke jälgima ja lugema.

Loe pikemalt SIIT.

Toomas Jervson

Tubli metsamajandaja
JAAN LUGENBERG Lääne-Virumaalt
Rakvere Metsaühistu liige

Jaani eesmärk on kasvatada oma metsas kvaliteetset puitu, selleks on ta istutanud erinevaid puuliike, laasinud nii kaskesid kui ka kuuskesid. Kõik tööd teeb Jaan oma metsas ise või koos perega.

Loe pikemalt SIIT.

Tubli metsamajandaja
RIHO SAAR Valgamaalt
Valgamaa Metsaühistu liige

Metsade majandamisel on Riho ja tema poja Rando peamine eesmärk tagada tulevastele põlvedele ilus ja hea mets ning selleks on nad viimase 10 aasta jooksul oma metsa paarikümne tuhande jagu puuistikuid istutanud.

Loe pikemalt SIIT.

Tubli metsamajandaja
Deskis OÜ eriauhind
JANAR JAANISTE Raplamaalt
Vardi Metsaühistu liige

Janar sai päranduseks võssa kasvanud talumetsa, millest on tänaseks tubli hooldustöö tulemusena kujundatud võimas ja silmapaistev tammik.

Loe pikemalt SIIT.

 

Tubli metsamajandaja
JÜRI KRUUS Lääne-Virumaalt
Rakvere Metsaühistu liige

Lisaks trimmerdamisele ja muudele metsatöödele käib Jüri oma metsas hooldatud teeradadel jooksmas ja suusatamas, või siis võtab aja maha, kuulab linnulaulu ning vaatab loomi.

Loe pikemalt SIIT.

Jüri Kruus
Malle ja Hugo Tomson

Tublid metsamajandajad
MALLE JA HUGO TOMSON Pärnumaalt
Ühinenud Metsaomanikud liige

Hugo sõnul on vaja metsas igapäevaselt toimetada ning diivanil ei tasu istuda, kuna muidu ei saa sealt enam püsti. Eriti naudivad Malle ja Hugo oma metsas toimetamist koos laste ja lastelastega.

Loe pikemalt SIIT.

Tubli metsamajandaja
Maalehe lugejate lemmik
JÜRI KETNER Tartumaalt
Tartu Jahimeeste Metsaseltsi liige

Jüri ja tema poeg Sven proovivad oma metsi majandada lageraiet mitte tehes, metsa raiuvad ja kujundavad nad ise häile luues, ja sinna uusi taimi istutades.

Loe pikemalt SIIT.

 

Jüri Ketner pojaga
Andro Lemmik Metsagrupp

Tubli metsamajandaja
METSAGRUPP, Andro Lemmik Pärnumaalt
Ühinenud Metsaomanikud liige

Lisaks klassikalisele metsamajandamisele on Metsagrupp tegelenud uusmetsastamisega, põllumaadele puittaimede istutamisega. Viimasel aastal on suuremat tähelepanu pööratud ka põlispuude hoidmisele.

Loe pikemalt SIIT.

 

Tubli metsamajandaja
SystemSeparation ja STIHL eriauhind
MATTI ILMARI KAUKO Pärnumaalt
Läänemaa Metsaühistu liige

Matti Ilmari leiab, et metsas ei tohi tühja kohta olla ning kõik sellised platsid tuleb täis istutada, seetõttu paneb ta palju rõhku nii taimekasvatusele kui noorte metsakultuuride hooldamisele.

Loe pikemalt SIIT.

HINDAMISKOMISJON 

Metsamajandajate konkursi hindamiskomisjoni kuulusid:

  • Kristiina Aun – Eesti Maaülikooli teadur metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetoolis
  • Atso Adson – Valgamaa Metsaühistu juht ja metsakonsulent, Eesti Erametsaliidu juhatuse liige
  • Andrus Niit – 2022. aasta parim metsamajandaja
  • Veljo Kütt – KIK Eramets kontrolliüksuse kontrollispetsialist
  • Mari Teesalu – Eesti Erametsaliidu keskkonnanõunik

AUHINNAD

Parimale metsamajandajale antakse üle traditsiooniline majamärk ning kõikidele osalejatele pannakse välja väärikad auhinnad meie koostööpartnerite poolt.

Konkursi peaauhinnad paneb välja STIHL Eesti. Auhinnakotti panustavad veel SystemSeparation Ltd, Deskis OÜ, RMK, Shroomwell, Maaleht, Luua Metsanduskool, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Forestplanter  ja teised.

Parima metsamajandaja tiitli saajal on võimalus osaleda 2024. aasta metsamajandajate konkursi hindamiskomisjoni töös ning kogu pere metsapäev 2024 toimub parima metsamajandaja kodumaakonnas.