Metsamajandajate konkurss

Pikkade traditsioonidega, juba 29. aastat toimuv metsamajandajate konkurss on ainus metsaomanikele suunatud konkurss Eestis. Konkursiga soovitakse tutvustada erametsades kasutatavaid mitmekülgseid majandamispraktikaid ning nende eriilmelisust.

29. METSAMAJANDAJATE KONKURSI TULEMUSED:

I koht, parim metsamajandaja 2022

ANDRUS NIIT Valgamaalt

Hindamiskomisjonile paistis Niit silma oma pikaajalise vaatega metsade majandamisele ning läbimõeldud ja teadmispõhiste metsamajandamise praktikate poolest.

Loe täpsemalt SIIT.

II-III koht

Eve Reose Raplamaalt

Eve ei ela küll oma metsas ega selle ligidal, kuid sellel on tema jaoks suur emotsionaalne väärtus. Eve on 2009. aastast Vardi Metsaühistu liige ning majandab metsa koostöös ühistuga. Ta tõdeb, et see on nii tema kui ka metsa jaoks olnud väga õige samm.

Täpsemalt saab lugeda SIIT.

II-III koht

Ilmar Josua Lääne-Virumaalt

Ilmari metsad tunneb kodukandis hästi ära, kuna kuused ja männid on hoolikalt ära laasitud. Kodumetsas kasutab Ilmar enamasti saemeest, kaugemal ka suurtehnikat uuendusraiete tegemisel. Vajadusel abistab tööde organiseerimisel Rakvere Metsaühistu.

Loe pikemalt SIIT.

IV-XIII koht

Ivo Valter Jõgevamaalt

Jõgevamaal metsi majandav Ivo õpib kogemuste põhjal. Kui kuskil on tehtud viga, siis teine kord teab seda viga mitte teha. Metsade majandamisel kasutab ta nii Vooremaa Metsaühistu kui metsafirmade abi, kodu juures teeb võimalikult palju ise.

Loe täpsemalt SIIT.

IV-XII koht
Luua Metsanduskooli eriauhind

Kalju Pukk Võrumaalt

Võromaa miis Kalju Pukk on igapäevaselt metsas, et seal laasida, istutada, põkaga puitu välja vedada või kobrastega „võidelda“. Tema metsast leiab nii männikuid, kuusikuid, lehiseid, sanglepikuid aga ka erivanuselisi meristeempaljundatud maarjakaasikuid.

Täpsemalt saab lugeda SIIT.

IV-XII koht

Kalmer Rattik Tartumaalt

Kalmer (Metsanduse Arendamise Ühing) on oma metsas teinud nii valgustusraiet, sanitaarraiet, lageraiet aga eemaldanud ka üksikuid tormimurdusid. Istutamisega ega külvamisega Kalmer ei tegele, vaid eelistab looduslikku uuendust.

Lisainfo SIIT.

IV-XII koht
Deskis OÜ eriauhind

Ly Kokla Hiiumaalt

Ly jaoks on oluline, et tema mets oleks silmale ilus vaadata ja ka metsalindudel ja -loomadel oleks koht kus elada. Akusaetööd ja palkide kokkuveo ATV-ga teeb Ly metsas ise, teiste tööde puhul kasutab ettevõtete abi. Metsateadmised on saadud Hiiumaa Metsaseltsi õppepäevadelt, kust ta naljalt ei puudu.

Loe lähemalt SIIT.

IV-XII koht

Mart Kase Valgamaalt

Mart (Valgamaa Metsaühistu liige) majandab oma metsa koos kitsedega. Võtmesõnaks pere majapidamises on ringlus. Metsahooldusel maha lõigatud võsa läheb kitsedele toiduks, kitsedest tekkinud sõnnik läheb omakorda peenardele.

Loe pikemalt SIIT.

IV-XII koht

Mihkel Pavelson Valgamaalt

Valgamaal tegutsev Mihkel järgib metsa majandades kindlat reeglit – võta ja kasuta, aga pane ka tagasi. Tema metsas esineb nii püsimetsa kui ka uuendusraietega majandatud metsi. Nõu küsib ta vajadusel Valgamaa Metsaühistu konsulendilt. Oma metsa palk on Mihklil elumaja seinadesse aastasadadeks süsinikku siduma pandud.

Loe pikemalt SIIT.

IV-XII koht

Raivo Roosi Viljandimaalt

Raivo (Ühinenud Metsaomanikud) sooviks on taastada vanaisa pärand ja anda see väärikalt uuele põlvkonnale. Raivo maa on suures osas looduskaitseliste piirangutega. Metsi majandab ta loominguliselt ning lageraiet võimalusel ei tee.

Lisainfo SIIT.

IV-XII koht
Forestplanteri eriauhind

Rene Verlin Pärnumaalt

Rene ütleb, et kõivupuu on tema puu. Nii ongi kask see puuliik, mida ta hea meelega istutab ja külvab. Ise ja metsaühistu Ühinenud Metsaomanikud abiga on Rene oma metsas teinud nii valgustusraiet, harvendusraiet, sanitaarraiet, lageraiet kui ka maaparandustöid.

Lisainfo SIIT.

IV-XII koht
SystemSeparation Ltd eriauhind
Maalehe lugejate lemmik

Siim Tamm ja Gerly Trolla Võrumaalt

Siim (Võrumaa Metsaühistu)
on koos kaasa Gerlyga seadnud eesmärgiks majandada metsi jätkusuutlikult ja
tagada, et ka lastel oleks metsa, mida majandada. Siimu ja Gerly piiritsoonis
asuvates metsades jahti pidada ei või, seetõttu tuleb palju tegeleda
ulukikahjustuste ennetamisega.

Loe pikemalt SIIT.

HINDAMISKOMISJON

Metsamajandajate konkursi hindamiskomisjoni kuulusid:

  • Dimitri Randoja – Luua Metsanduskooli metsandusvaldkonna õpetaja
  • Meelis Matkamäe – Rakvere Metsaühistu juht ja metsakonsulent, Eesti Erametsaliidu juhatuse liige
  • Gunnar Lepasaar – 2021. aasta parim metsamajandaja
  • Veljo Kütt – Erametsakeskuse kontrolliüksuse spetsialist ja metsakonsulent
Hindamiskomisjon tutvus osalejate metsade ja nende majandamisega ning võtab parima metsamajandaja väljaselgitamisel arvesse erinevaid aspekte, nagu metsamajanduslike tööde kvaliteet (uuendamine, hooldus, maaparandus), metsaomaniku pikaajalisi eesmärke, metsamajandamise jätkusuutlikkust ja järjepidevust, loodus- ja keskkonnahoiuks tehtud tegevusi, metsaga seotud traditsioone, maaelusse, kohalikku kogukonda ja ühistegevusse panustamist jne. 

AUHINNAD

Parimale metsamajandajale anti üle traditsiooniline majamärk ning kõikidele osalejatele pannakse välja väärikad auhinnad meie koostööpartnerite poolt.

Parima metsamajandaja tiitli saajal on võimalus osaleda 2023. aasta metsamajandajate konkursi hindamiskomisjoni töös ning kogu pere metsapäev 2023 toimub parima metsamajandaja kodumaakonnas.

Auhinnafondi panustasid:

Nimekiri on täiendamisel.

 

Metsamajandajate konkursi korraldamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.