Kuuse-kooreürask (Ips typographus)

on Eesti metsades aasta-aastalt üha aktuaalsemaks probleemiks kujunenud. Sagenevate tormide, tule, juuremädaniku ja põua esinemiste tõttu nõrgestatud ja kahjustatud metsad on üraskitele vastuvõtlikumad ja seetõttu on üraskite arvukus kasvanud teatud piirkondades massiliseks. Suure arvukuse korral asustab kuuse-kooreürask ka elujõulisi puid.

Mida üraskikahjustuste korral ette võtta?

Juhendmaterjalid, üldine info aga ka soovitused aastaringselt kui perioodiliselt on leitavad Keskkonnaportaali lehelt.

Enne tegutsemist tasub kindlasti nõu pidada kohaliku metsaühistuga, et läbi kaaluda kõik üraskitega või nendega võitlemisega kaasneda võivad mõjud!

Anna kahjustustest Keskkonnaametile teada! Kui näed üraskikahjustuse märke oma naabri metsas, anna talle sellest teada! Kui naabriga
ühendust ei saa, võiks teavitada Keskkonnaametit.

Kevadise linnurahu ajal võib aktiivset (laienevat) üraski kollet likvideerida.

Kogu vajalik info kuuse-kooreüraski kohta on koondatud aga eelnevalt viidatud Keskkonnaportaali lehele.