Kuuse-kooreürask (Ips typographus)

on Eesti metsades aasta-aastalt üha aktuaalsemaks probleemiks kujunenud. Sagenevate tormide, tule, juuremädaniku ja põua esinemiste tõttu nõrgestatud ja kahjustatud metsad on üraskitele vastuvõtlikumad ja seetõttu on üraskite arvukus kasvanud teatud piirkondades massiliseks. Suure arvukuse korral asustab kuuse-kooreürask ka elujõulisi puid.

Kuidas on võimalik üraskikahjusid vähendada?

Kahjustatud puu metsast välja

Esimene ja kõige tõhusam tegevus on üraskile sobiva toidulaua vähendamine. Enne soojade
ilmade saabumist tuleb toores metsamaterjal ja värske tormikahjustus metsast välja vedada.
Kui metsamaterjali tavaliselt keegi pikemaks ajaks metsa ei jäta, siis tormikahjustuse
koristamine on tänavu olematu talve ja pehme pinnase tõttu osutunud suureks probleemiks.
Juba TÄNA oleks vaja ohtlikud kohad üles otsida ja mõelda mis seal teha annaks – kuidas
puud nii kätte saaks, et pinnast eriti ei lõhuta. Kui värske tormimurd (okkad veel küljes)
koristada õigeaegselt, aitab see vältida üraskite sigimist. Pehme pinnase tõttu ei pruugi puid
metsast kätte saada, siis võib abi olla ka puude koorimisest

Püünispuud

Üheks võimaluseks on oma metsi kaitsta püünispuude langetamisega – tuleks otsida üles
ohtlikud kohad ja piirnevatel aladel langetada püünispuid. Kui üraskid on need asustanud,
veetakse püünispuud metsast välja.

Püünispuudena saab kasutada ka tormis langenud, veel värskeid puid. Püünispuude õigeaegse väljavedamisega on võimalik vähendada üraskite
arvukust metsas.

Feromoonpüünised

Feromoonpüüniseid kasutatakse üraskite ligimeelitamiseks siis, kui mardikad juba lendavad.
Nende abil on võimalik saada ülevaade üraskite arvukusest, kuid väga efektiivseks
tõrjemeetodiks püüniste kasutamist üksi ei peeta.

Üraskikahjustuste ennetamiseks on erametsaomanikel ja metsaühistutel võimalik taotleda ka toetust. Toetatakse püünispuude kasutamist, feromoonpüüniste soetamist ja paigaldamist ning värske tormikahjustuse likvideerimist – Üraskikahjustuste ennetamine – Erametsakeskus

Kevadel üraskite poolt asustatud puud (s.h püünispuud) tuleb maha võtta ja välja vedada mõne nädala jooksul pärast nende asustamist (tavaliselt mai keskpaigast juuni esimese pooleni).

Enne tegutsemist tasub kindlasti nõu pidada kohaliku metsaühistuga, et läbi kaaluda kõik üraskitega või nendega võitlemisega kaasneda võivad mõjud!

Anna kahjustustest teada!
Üraskikahjustuste korral esitage teatis Keskkonnaametile. Kahjustuste leviku info on oluline
ennetustegevuste planeerimiseks.Üraskikahjude korral metsakaitseekspertiisi tellimiseks tuleb metsaomanikul Keskkonnaametile esitada metsateatis olulise metsakahjustuse kohta. Rohkem infot: Metsakaitseekspertiis | Keskkonnaamet.
Kui näed üraskikahjustuse märke oma naabri metsas, anna talle sellest teada! Kui naabriga
ühendust ei saa, võiks teavitada Keskkonnaametit.

Veel kuuse-kooreüraskist:
Kuuse-kooreüraskite kahjustuste seire ja nende vältimine | 308.94 KB | pdf
Kuuse-kooreürask – kuidas teda ära tunda ja ära hoida | 1.3 MB | pdf
https://media.rmk.ee/files/Kuuse_kooreuraski_seire_ja_arvukuse_vahendamise_juhend.pdf.