Jahiseaduse viimased kümme aastat

2. novembril 10-16 Tallinnas Hestia hotellis Europa. 

Päevakava (ettekannete ja esinejate nimed täienevad jooksvalt):

10:00 – Avasõnad

Jahiseaduse rakenduskümnend osaliste pilgu läbi
10:15 – 12:15
Konverentsi esimeses teemablokis jagavad oma mõtteid jahiseaduse rakenduskümnendist metsaomanike, põllumeeste ja jahimeeste esindajad.

12:15 – 13:00 – Lõuna

Kas õiguslikud mehhanismid tõrguvad?
13:00 – 14:30
– Keskkonnaministeeriumi hinnang jahiseaduse kümneaastasele rakendusperioodile – Marku Lamp, Keskkonnaministeerium
– Õiguslikke probleeme jahiseaduse rakendamisel – Õiguskantsler Ülle Madise
– Leping kui maaomaniku õiguste tagatis? Praktika lepingute sõlmimisel ja täitmisel – Kadri-Aija Viik, Ühinenud Metsaomanikud

14:30-14:45 – Kohvipaus

Kas maaomanikku saab jahinduses usaldada?
14:45 – 16:00
– Ulukivaru dünaamika viimase kümne aasta jooksul – Rauno Veeroja, Keskkonnaagentuur
– Maaomanike positsioon Läti jahiõiguses – Mārtiņš Ailts, Läti Metsaomanike Liit
– Milline võiks olla tuleviku jahiseadus? – Ando Eelmaa, Eesti Erametsaliit

Konverentsi korraldab Eesti Erametsaliit, toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

 

 

 

 

Konverentsil osalemiseks on vajalik eelregistreerumine. Palun täida registreerumiseks allolev vorm: