You are currently viewing Metsamaaparanduse õppepäev Valgamaal

Metsamaaparanduse õppepäev Valgamaal

  • Post category:Koolitus

Eesti Erametsaliit korraldab 30. novembril Valgamaal metsamaaparanduse teemalise õppepäeva.

Vanasid (enne 01.07.2003 rajatud) maaparandussüsteeme saab registreerida maaparandussüsteemide registris 1. jaanuarini 2026. Õppepäeval räägime, miks vanade kraavide registrisse kandmine oluline on ja kuidas seda tehakse, milliste tegevuste jaoks toetust makstakse, kuidas EL taastuvenergia direktiiv maaparandusega seotud on ning kuidas riigimetsas maaparandustöid planeeritakse. Enne teoreetilist osa käime metsas, kus tutvume Metsatervenduse OÜ maaparandusobjektidega metsaülem Anti Rallmanni eestvedamisel.

ÕPPEPÄEVA AJAKAVA

9.45 kogunemine Greete motelli ees, hommikukohv

10.00 päeva sissejuhatus, koondumine autodesse, sõit metsa

10.30-12.00 tutvumine Metsatervenduse OÜ maaparandusobjektidega ja arutelu metsaülem Anti Rallmanni eestvedamisel. Tagasisõit Greete motelli.

12.00 lõuna

12.45 -15.00 ettekanded ja ühine arutelu

Ettekannete teemad:

  • Kraavide registrisse kandmisest – Andres Uuk, PTA maaparandussüsteemile kasutusloa andmise (arvelevõtmine) protsessijuht
  • Metsamaaparandustööde toetus – Sirli Jakobson, KIK metsaosakonna vastutav projektispetsialist
  • Euroopa taastuvenergia direktiivi mõjust metsamaaparandusele – Mairika Kõlvart, Kliimaministeeriumi taastuvenergia ekspert
  • Metsakuivendusest ja selle tulevikust riigimetsas – Toomas Kivisto, RMK metsaparandusosakonna juhataja

Ettekannete materjalidega saab tutvuda SIIN.

Õppepäeva korraldamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.