You are currently viewing Tuleohtlikul ajal tuleb metsas olla ekstra ettevaatlik

Tuleohtlikul ajal tuleb metsas olla ekstra ettevaatlik

Saabunud kuumade ja põuaste ilmade tõttu on tuleoht kerkinud kõrgeimale võimalikule tasemele ning Päästeamet kuulutas välja tuleohtliku ajaga kaasnevad piirangud kõikidele Eesti maakondadele. Metsas tuleb olla ekstra ettevaatlik, eriti suures ohus on massilises üraskiründes kannatada saanud kuusikud.

„Paneme nii looduses liikujatele kui metsaomanikele südamele, et tuleohtlikku aega tuleb suhtuda täie vastutustundega,“ kommenteeris Erametsaliidu tegevjuht Jaanus Aun. Tulekahjuohu vähendamiseks metsaomaniku seisukohalt on kõige olulisem metsa puhastamine kergesti süttivast materjalist, tuletõrje veevõtukohtade ligipääsetavuse tagamine ning metsasihtide korrastamine.

„Viimaste aastate põuased suved on meile toonud massilise kuuse-kooreüraski ründe ja hulgaliselt kuivanud kuusikuid, mis on tulest eriti ohustatud. Sellises kohas piisab ulatusliku tulekahju tekkimiseks ühest väikesest sädemest. Vastutustundliku käitumisega on meie igaühe võimuses katastroof ära hoida,“ rääkis Aun.

Tuleohtliku aja kehtestab Päästeamet selleks, et põuasel ajal vältida ulatuslikke maastikupõlenguid. Tuleohtlikul ajal on keelatud vabas looduses lõket teha, grillida ja suitsetada, sest ülikuival ajal piisab vaid väiksest sädemest, et vallanduks ulatuslik põleng. Ka selleks ettenähtud kohas lõket tehes ei tohi tuld kunagi jätta järelevalveta, tuli tuleb lasta lõpuni põleda, kustutada see veega või summutada liivaga. Nimetatud piirangud kehtivad nii era- kui riigimetsas.

Aasta algusest praeguseni on päästjad reageerinud 601 tulekahjule metsas ja maastikul. Ainuüksi juunikuus on selliseid põlenguid olnud 65.

MTÜ Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kuhu kuuluvad metsaomanike kohalikud organisatsioonid. Erametsaliit kaitseb oma liikmete huve, et võimaldada tegevusvabadust metsade kestlikul majandamisel.

Lõppetegemise meelespea:

  • Lõkke tegemisel veendu, et lõkkekoht on põlevast materjalist puhastatud, hoonetest piisaval kaugusel ja tule tegemisega ei kaasne tuleohtu loodusele.
  • Lõket tee vaid vaikse tuulega ja tuleohu vältimiseks jälgi tule tegemisel või grillimisel tuule suunda, et sädemed ei lendaks hoonele, metsale või põlevmaterjalile.
  • Koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit.
  • Lõkke kaugus olgu hoonetest ja süttivast materjalist vähemalt 8 meetrit, soovitavalt aga rohkemgi.
  • Lõkke tegemisel hoia käepärast tulekustutusvahend (näiteks ämber veega, tulekustuti vm).
  • Enne lõkkekohast lahkumist veendu, et lõke oleks täielikult kustunud.

Täpsemat infot tuletegemise ohutusnõuete kohta saab riigiinfotelefonilt 1247 või Päästeameti kodulehelt