You are currently viewing On viimane aeg valmistuda lindude pesitsusajaks

On viimane aeg valmistuda lindude pesitsusajaks

Eesti Erametsaliit juhib tähelepanu, et kiiresti läheneva lindude pesitsusaja eel on praegu viimane aeg teha ära ettevalmistused, et pesitsusaega mitte häirida. 

„Erametsaomanikud üldiselt väldivad lindude pesitsusajal suuremahuliste raietööde tegemist, ent mõningatel juhtudel – eelkõige pinnasest tulenevate eripärade tõttu – ei ole võimalik seda sajaprotsendiliselt siiski edasi lükata,“ selgitas Eesti Erametsaliidu tegevjuht Jaanus Aun. „Sellistel puhkudel on eriti oluline, et metsaomanik mõtleks aegsalt ette, kuidas pesitsejaid oma tegevusega võimalikult vähe häirida.“ 

Erametsaliit on avaldanud oma kodulehel erametsaomanikele soovitused pesitsusaegsete raiete korraldamiseks, et vajalikke töid linnusõbralikult korraldada. 

Kõige ajakriitilisem on meeles pidada, et kui raiet ei ole võimalik edasi lükata ja see eeldab võsa või alusmetsa eemaldamist, tuleks seda teha kohe, sest pesitsusperioodi alguseni on jäänud loetud nädalad. 

Samuti saab metsaomanik lindude heaolu tagamiseks oma panuse anda, kui ta paigaldab raiega piirnevale alale pesakaste. Pesakasti valmistamise ja paigaldamise soovitused leiab samuti liidu kodulehelt. Metsaomanikud, kes kasti valmistamisega ise tegeleda ei soovi, saavad pesakaste sümboolse tasu eest soetada Loodushoiu Fondilt, andes nii oma panuse fondi projekti „Pesitsuspaigad“ toetamiseks, et pesakastid jõuaksid ka linnametsadesse. 

Liit paneb metsaomanikele südamele, et kui raiet ei ole võimalik edasi lükata, tuleks planeeritud tööd ära teha võimalikult lühikese ajaga. Pesitsusaegsete raiete kavandamisel on erametsaomanikele abiks kohalikud metsaühistud, kes aitavad tööd korraldada nii, et häiring lindudele oleks minimaalne. 

Eesti Erametsaliidu soovitused pesitsusaegseteks raieteks leiab siit: https://erametsaliit.ee/linnurahu/

MTÜ Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kuhu kuuluvad metsaomanike kohalikud organisatsioonid. Erametsaliit kaitseb oma liikmete huve, et võimaldada tegevusvabadust metsade kestlikul majandamisel.