You are currently viewing Euroopa Liidu poliitikate tutvustamine metsaomanikele

Euroopa Liidu poliitikate tutvustamine metsaomanikele

  • Post category:Koolitus

Toimumiskoht ja aeg: 21. märts 2023 kell 13 – 15 Zoomis

Seminari ettekandeid ja salvestust saab näha SIIT.

Seminari teemad ja esinejad:

Taastuvenergia direktiivi II ja III versioon (RED II ja RED III) ja nende mõju puiduenergeetikale Eestis – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna taastuvenergia ekspert Mairika Kõlvart.

Elurikkuse strateegia ja looduse taastamise määrus ja nende võimalik mõju erametsadele – Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna nõunik Kadri Möller.

Raadamise määrus ja selle võimalik mõju erametsadele – Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna nõunik Rauno Reinberg.

Maakasutus, maakasutuse muutus ja metsandus (LULUCF) – Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna nõunik Mart Kiis.

Taksonoomia – Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja välissuhete põhiüksuse nõunik Aire Rihe.

Üritus on tasuta. Küsimuste korral võtke ühendust mari.tuvikene@erametsaliit.ee, 53544415.

Seminari korraldab Eesti Erametsaliit koostöös Keskkonnaministeeriumi ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Seminari toimumist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.