You are currently viewing Metsanduse arengukava peab metsaomanike suhtes olema õiglane

Metsanduse arengukava peab metsaomanike suhtes olema õiglane

Eile toimus Riigikogu keskkonnakomisjoni avalik istung, kus komisjon kuulas huvigruppide arvamusi metsanduse arengukava eelnõu küsimustes. Eesti Erametsaliit tegi Riigikogu keskkonnakomisjonile ettepaneku sellisel kujul arengukava mitte heaks kiita.

Arengukavas on vaja määratleda majandusmetsade osakaal, looduskaitseliste piirangute õiglane ja kohene hüvitamine. Lisaks tuleb arengukavaga tagada, et majandusmetsade potentsiaali kasutataks maksimaalselt. Majandusmetsa esimene eesmärk peab olema kestvustoodeteks sobiva kvaliteetse puidu kasvatamine.

Eesti Erametsaliidu seisukohti esitas keskkonnakomisjonis juhatuse esimees Ando Eelmaa. Arengukava eelnõu peamiste kitsaskohtadena märkis ta majandusmetsade pindala määratlemise ja looduskaitseliste piirangute õiglase hüvitamise vajadust.

„Looduse kaitsmiseks seatud piirangud on järjepidevalt kasvanud – tänaseks on üle kolmandiku Eesti metsadest kaitse all. Kui metsade kinnipanek looduskaitselistel põhjustel on mõõdutundetu, jäävad ära investeeringud nii metsakasvatusse kui puidu töötlemisse. Vaja on seada piirid,“ kommenteeris Eelmaa.
„Kui eraomandi kasutamist piiratakse kogu ühiskonna huvides, peab ühiskond kulud omanikule hüvitama. Nii oleks aus ja õiglane. Arengukava seda põhimõtet küll tunnustab, aga hüvitisteks ettenähtud summa on kavandatud nii tagasihoidlikuna, et tühjaks lubadeks need ilusad sõnad jääda võivadki. Hääletusel Riigikogus saaks poliitikud nüüd näidata, et päriselt ka maaomanike õiglasest kohtlemisest hoolivad,“ toonitas liidu esimees.

MTÜ Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kuhu kuuluvad metsaomanike kohalikud organisatsioonid. Erametsaliit kaitseb oma liikmete huve, et võimaldada tegevusvabadust metsade kestlikul majandamisel.