You are currently viewing Anna oma allkiri hüvitiste suurendamise toetuseks!

Anna oma allkiri hüvitiste suurendamise toetuseks!

  • Post category:Uudised

Erametsaliit on aastate jooksul korduvalt teinud Vabariigi Valitsusele ja metsandusega seotud ministritele ettepaneku tõsta looduskaitseliste piirangute eest erametsaomanikele ette nähtud hüvitised tänapäevasele õiglasele tasemele.

Näitamaks, et liidu ettepanekute taga on erametsaomanike jõud, oleme rahvaalgatus.ee keskkonnas algatanud petitsiooni, millega teeme Riigikogule 2 konkreetset ettepanekut:

Teeme ettepaneku looduskaitseliste hüvitiste määrade tõstmiseks sihtkaitsevööndis minimaalselt 160€/ha ja piiranguvööndis minimaalselt 86,4€/ha-ni.

– Teeme ettepaneku muuta looduskaitseseadust selliselt, et kui riik ei suuda piiranguid õiglaselt ja koheselt hüvitada, oleks eramaadel piirangute rakendamine vabatahtlik.

Meie eesmärk on kokku koguda VÄHEMALT 1000 toetusallkirja, et saaksime petitsiooni esitada Riigikogule menetlemiseks.

15 aastat muutumatuna püsinud looduskaitseliste hüvitiste määrad on meie ühine mure, mida riiklikul tasemel ei ole siiani piisavalt tunnustatud. Nüüd on meie võimalus ja kohustus näidata, et erametsaomanikud on huvigrupp, kelle kannatliku meelega ei saa lõputult mängida ning keda tuleb õiglaselt kohelda.

Palun anna oma toetusallkiri ning palu teha ka teistel, sest ühtselt oleme võimsamad!

Rahvaalgatus.ee keskkonnas saab algatust allkirjastada ID-kaardi, Mobiili-ID ja Smart-ID’ga.


Link rahvaalgatusele ja täistekst:https://rahvaalgatus.ee/initiatives/4c3ac6fa-2c0c-4ac8-abbc-dd4c1af530bc