You are currently viewing INFOPÄEV – Kevad-suvised raied ja Natura 2000 metsaelupaigatüübid

INFOPÄEV – Kevad-suvised raied ja Natura 2000 metsaelupaigatüübid

Eesti Erametsaliit korraldab koos Keskkonnaametiga infopäeva kevad-suviste raiete ja Natura 2000 metsaelupaigatüübid ja inventeerimise teemadel.

Infopäev toimub neljapäeval, 28. aprillil kell 14:00-15:00 Zoomis.

Kevad-suviste raiete praktika 2022. aastal – 15. aprillist hakkas Keskkonnaamet teostama plaanilist järelvalvet kontrollimaks pesitsusrahu juhendist kinnipidamist ja antud praktika on metsaomanike jaoks uus ja küsimusi tekitav. Sel teemal teeb ülevaate ja jagab selgitusi Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Olav Avarsalu.

Natura 2000 metsaelupaigatüübid ja inventeerimine – veebruaris tegi Keskkonnaamet Keskkonnaministeeriumile ettepaneku NATURA 2000 metsaelupaigatüüpide range kaitse alla võtmiseks. Keskkonnaametist on metsaosakonna juhataja Olav Etverk (Natura alade metsaelupaikades metsahoiu peaspetsialist Toomas Rebassoo) ja looduskaitse planeerimise osakonna juhtivspetsialist Riina Kotter selgitusi jagamas antud teemal üldiselt ja ka sellest, kuidas Keskkonnaamet neid alasid inventeerib ning mis nende andmetega peale inventuuri peale hakatakse.

Infopäev on tasuta.

Infopäeva salvestust saab näha SIIT.

Infopäeva toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.