You are currently viewing Erametsaliit tunnustas juubeliüritusel teenekaid erametsanduse arendajaid

Erametsaliit tunnustas juubeliüritusel teenekaid erametsanduse arendajaid

Tartus toimunud Eesti Erametsaliidu 30. juubeliüritusel tunnustati Eesti erametsanduse arengusse märkimisväärse panuse andnud metsandusspetsialiste. Erametsaliidu tänumärgi pälvis üheksa inimest.

 „Kolmekümne aastaga on meist kasvanud organisatsioon, kuhu jätkuvalt kuulub neid, kes on olnud erametsaliidu loomise juures ning aktiivselt tegutsemas neidki, kes 1992. aastal polnud veel sündinud,“ rääkis Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa. „Tänumärkidega anname au väärikatele, kes on suure osa oma elust pühendanud ühistegevusele, metsaomanike huvide kaitsele ja metsanduse edendamisele.“


Erametsaliidu tänumärkide tänavused laureaadid on Hanno Nõmme, Jaak Herodes, Toomas Lemming, Guido Ploompuu, Üllar Metsand, Ants Varblane, Olavi Udam, Urmas Rahnel ja Andres Talijärv.

„1995. aastal, kui Eestis koostati metsanduse arenguprogrammi, oli aruteludesse alati kaasatud ka erametsaliit,“ meenutas tänumärgi pälvinud Andres Talijärv liidu algusaastaid. „Erametsaliit on tänaseni suutnud olla iseseisev, isepäine ja mõnes mõttes tülikas partner riigile, kes oma liikmete huvisid ja muresid järjepidevalt meelde tuletab.“

MTÜ Eesti Erametsaliit kasvas välja 24. aprillil 1992 loodud Eesti Talumetsa Liidust. Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kuhu kuuluvad metsaomanike kohalikud organisatsioonid – metsaühistud. Erametsaliit kaitseb oma liikmete huve, et võimaldada tegevusvabadust metsade kestlikul majandamisel. Lisaks regionaalsetele eesmärkidele annab Eesti Erametsaliit oma panuse ka rahvusvaheliste metsaomanike organisatsioonide töösse.

Hanno Nõmme – üks Erametsaliidu asutajaid, sealhulgas kõige esimese juhatuse liige. Lisaks Erametsaliidule aluse panemisele on mänginud tähtsat rolli ka Rakvere Metsaühistu käigus arengus.
Jaak Herodes – üks Erametsaliidu eestvedajaid liidu algusperioodil. Tema esimeheks oleku ajal loodi koostöösuhted teiste riikide metsaomanike organisatsioonidega, sealhulgas astuti üle-euroopalise metsaomanike ühenduse CEPF-i liikmeks.
Toomas Lemming – Erametsaliidu raudvara. Erametsaliidu tegevjuht üheksakümnendate lõpul ja selle sajandi alguses – ajal, kui riik kolmanda sektori kaasamisel alles arglikke samme sättis.
Guido Ploompuu – pikaaegne EEMLi juhatuse liige ja esimees. Andnud olulise panuse ka Lääne-Virumaa metsaomanike koostöö käimasaamisele.
Üllar Metsand – endine Erametsaliidu juhatuse liige, lisaks Hiiumaa metsaomanike koostöö aastatepikkune hoogustaja.
Ants Varblane – pikaaegne Erametsaliidu tegevjuht. Üheksakümnendate alguses riigi metsandusadministratsioonis esimene, kelle ülesandeks sai erametsanduspoliitika koordineerimine.
Olavi Udam – oma sügavate teadmistega on ta Erametsaliidule abiks olnud nii juhatuse liikmena kui ka lihtsalt hea nõuandjana, kes kunagi kaasamõtlemisest ära ei ütle.
Urmas Rahnel – endine juhatuse liige, kes käivitas erametsaomanike ühise puidumüüki ja tagades selle kaudu metsaomanike huvide rahastamise.
Andres Talijärv – Eesti metsandusadministratsiooni juht ajal, kui tänapäevane erametsandus esimesi samme sättis. Erametsaliidu tegevjuht aastatel 2018 – 2021.