You are currently viewing Erametsaliit kutsub looduskaitses asendama tümitamist kõigi osapoolte koostööga

Erametsaliit kutsub looduskaitses asendama tümitamist kõigi osapoolte koostööga

Lindude pesitsusaja eel lahvatanud vastuseisus kutsub Erametsaliit kõiki osapooli jõulise muutuse tegemisele looduskaitsepoliitikas, et liikuda käsumajanduse juurest eraalgatusele ja -omandile rajatud ühiskonda.

Tänane looduskaitsepoliitika eirab fakti, et suurem osa Eestimaast kuulub vastutustundlikele ja loodust armastavatele eraomanikele. Kestlike lahenduste otsimise asemel provotseeritakse olukordi, kus elu pühadust austavad ning samasuguseid põhiväärtusi jagavad metsaomanikud ja keskkonnaaktivistid sunnitakse lepitamatusse vastasseisu.

Poliitikud peavad andma Keskkonnaametile võimaluse olla mitte karistuspataljon, vaid ennetavat nõu andev abimees, kes toetab, et mets saaks majandatud. Ametnik tulgu kohale veenduma, kas plaanitaval langil on linde ja kui pole, siis lubama raiet. Juhuslikele pealekaebustele karistustega reageerimine jäägu minevikku.

Meie tänane looduskaitsepoliitika tugineb Ida-Euroopa maades levinud loogikale, milles teadmised, hoolimine ja koostöö asendatakse kaebuste ning karistuste tulvaga.

Piirangud olgu loogilised. Nüüd kavatsetakse vanades metsades, kus linde vähem, kevadel raie keelata. Noortes metsades, kus linnud eelistavad pesitseda, aga raiet ei piirata. Soome metsades elavad samuti linnud, kuid seal ei piirata kevadel metsade majandamist. Võtkem eeskuju lätlastest, kes peatavad kevadel valgustusraied kuni 10aastastes lehtpuu- ja männimetsades ning kuni 20aastastes kuusikutes.

Lahenduseni viib ainult koostöö metsaomanikega. Keskkonnaministeerium peab muutma otsust, millega jättis lindude pesitsusrahu töörühmast välja pooli Eesti metsaomanikke esindava Erametsaliidu. Metsaomanikel peab olema koht igas metsa käsitlevas töörühmas, sest lind pesitseb alati kellegi maal. Eraomanik tunneb oma metsa kõige paremini ning seetõttu tuleb teda kaasata nii poliitika kui ka kaitsemeetmete loomisesse.

Erametsaliit toetab pikaaegse lahenduse välja töötamist. Kevadsuviste raiete mõju linnustikule vajab teadusuuringut. Õigusselguseks muutkem looduskaitseseadust, et ametnikel poleks põhjust igal hooajal oma käitumist kannapöördega muuta. 

Erametsaliit rõhutab, et vabas ja demokraatlikus ühiskonnas algab looduse kaitsmine tavainimesest, maa- ja metsaomanikust ning riik nõustab, abistab ja loob tingimused. Metsaomanikud hoiavad aknad ja uksed muutusi toovaks koostööks avatuna.