You are currently viewing Erametsaliit taotleb metsas keeldude asemel lahendusi

Erametsaliit taotleb metsas keeldude asemel lahendusi

Erametsaliit taotleb metsas keeldude asemel lahendusi

Hoidmaks kriisist hoolimata kodusoojust ja töökohti, kutsub Erametsaliit nii partnereid kui oponente tänasel Keskkonnaministeeriumi ümarlaual kokku leppima, kuidas kaitsta metsa majandust kahjustamata.

„Emotsionaalselt kõlava kuid teaduslikult põhjendamatu lindude pesitsusaegse raiekeelu asemel soovitame lankide alusmets aegsasti võsast puhastada ja vältida pesitsemiseks kasutatavas alusmetsas raiet just linnurahu ajal,“ ütles Erametsaliidu tegevjuht Jaanus Aun.

Erametsaliit peab ebaratsionaalseks ideed, seadusega kehtestada pesitusajaks metsatööde keeld. Looduse hoidmisel eestlastele eeskuju pakkuvad soomlased pole kevadisi raiepiiranguid seadnud. Metsaomanik reeglina ei plaani lageraiet pesitsusajale, raiudes harva vaid looduslike olude tõttu.  Metsa majandatakse arukalt, kui kõrge kvaliteediga puidu raiumisel üle jääv madala kvaliteediga puit ja raidmed kasutatakse kütteks.

„Metsaomanikele tuleb kindlustada võimalus töötada lindude pesitsemist häirimata aastaringselt, sest põhjendamatute keeldudega võidakse ebaratsionaalne raieplaan kriisi ajal metsaomanikele peale suruda,“ selgitas Erametsaliidu tegevjuht Jaanus Aun.

Euroopa direktiiv ei nõua pesitsuse aegset raiekeeldu. Erametsaliit taotleb looduskaitseseaduse selgemaks muutmist, sest praegune ebamäärane sõnastus paneb Keskkonnaameti töötajatele üle jõu käiva kohustuse langetada isegi pahatahtlikele kaebustele reageerides saalomonlikke otsuseid. Eelmisel aastal peatati kahetsusväärselt sageli ja põhjendamatult metsatööd seal, kus neid oleks saanud loomi ja lindusid kahjustamata jätkata.

Tuletame metsaomanikele meelde, et praegu on viimane aeg metsa taastamiseks vajalike puuistikute soetamiseks. Kui jääte hiljaks, võite vajalikest taimedest ilma jääda. Võimalusel kutsugem linnainimesi ja koolilapsi metsa istutamise talgutele.

Pesakastide viimine raielangi kõrval asuvasse metsa aitab kaasa lugematu arvu linnupoegade edukale koorumisele. Pesakastide valmistamisel saavad kõik kaasa lüüa.

MTÜ Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kuhu kuuluvad metsaomanike kohalikud organisatsioonid. Erametsaliit kaitseb oma liikmete huve, et võimaldada tegevusvabadust metsade kestlikul majandamisel.