You are currently viewing Erametsaomanikud ootavad poliitikutelt Euroopa metsastrateegia osas julgemat sekkumist

Erametsaomanikud ootavad poliitikutelt Euroopa metsastrateegia osas julgemat sekkumist

Euroopa Nõukogu esitas Euroopa Komisjonile oma seisukohad Euroopa metsastrateegia aastani 2030 kohta, viidates selle olulistele puudustele ja jagades liikmesriikide muret, et strateegia loomisel ei ole piisaval määral kaasatud kohalikke sidusrühmasid. 


Eesti Erametsaliit ootab poliitikutelt julgemat sekkumist metsastrateegia rakendamisesse, et Euroopa tasemel arvestataks rohkem liikmesriikide eripäradega. 

Nõukogu järeldustes leiti, et metsastrateegia peab enam usaldama liikmesriikide kompetentsi, kuna just kohalikel metsaomanikel ja -majandajatel on võtmeroll strateegia ellu viimisel. Ühiskonna ees seisvaid keerulisi probleeme nagu globaalsed kliimamuutused on võimalik lahendada üksnes koos metsaomanikega.

„Nõukogu seisukoht jagab metsaomanike muret, et praegune universaalne, üks-lahendus-sobib-kõigile lähenemine ELi metsastrateegias võib kasu asemel tekitada hoopis kahju,“ kommenteeris Eesti Erametsaliidu tegevjuht Jaanus Aun. „Me ei saa sama puuga lüüa riike, mille metsamaa pindala erineb sadades kordades, nagu erinevad ka metsakasvatus- ja metsamajandustavad ning metsasektori sotsiaalmajanduslik mõju.“
Erametsaliidu hinnangul pole kohane panna ühte patta näiteks Eesti liigirikkaid metsi ja Portugali, kus kasvatatakse kultuurtaimena Euroopasse toodud lühikese raieringiga eukalüpti rohkem kui üheski teises Euroopa riigis, mistõttu pole niivõrd eriilmeliste metsade majandamise viisid omavahel võrreldavad. 

“Julgustame otsustajaid toetuma Brüsseli ametnike arvamuse asemel meie metsateadlaste tunnustatult maailma parimatele teadmistele,” lisas Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa. 

Eestis on metsade majandamisel pikk ajalooline kogemus, tehes seda tulevikku vaatavalt ning säästlikult. Seetõttu ootab Eesti Erametsaliit, et meie poliitikud seisaksid Euroopas metsastrateegia rakendamise läbirääkimistel senisest aktiivsemalt Eesti ja selle eest, et meie metsade tuleviku puudutavate otsuste langetamisel oleks kandev roll meil endil. 

Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kelle liikmeteks on metsaomanike kohalikud organisatsioonid. Erametsaliit kaitseb ja esindab oma liikmesorganisatsioonide ning nende liikmete (erametsaomanike) huve, et võimaldada maksimaalset tegevusvabadust metsade kestliku majandamisel.