You are currently viewing Ettepanek peaministrile: majandusarengu komisjon peaks uurima täiendavaid puiduväärindamise võimalusi

Ettepanek peaministrile: majandusarengu komisjon peaks uurima täiendavaid puiduväärindamise võimalusi

Eesti Erametsaliit leiab peaministrile saadetud ettepanekus, et fossiilsete kütuste asendamiseks ja kliimamuutuste leevendamiseks peaksime uurima, kuidas laiendada puidu kohapealset väärindamist ja arendada puidukeemiat.

Eesti Erametsaliit tegi peaminister Jüri Ratase juhitavale Valitsuse majandusarengu komisjonile ettepaneku selgitada välja võimalusi Eestist eksporditavale töötlemata puidu kohapealseks väärindamiseks. Liidu tegevjuht Andres Talijärv selgitas peaministrile saadetud kirjas, et Eesti metsade majandamise käigus tekib paratamatult puitu, mida ei saa mehhaaniliselt töödelda, kuid mida ei ole hea kvaliteedi tõttu otstarbekas kasutada energeetikas. Kuna Eestis puudub kaasaegne puidu keemiline töötlemine, oleme sellise puiduga saanud hoopis toormemaaks, peamiselt põhjamaistele tselluloositehastele.

„Oleme täna olukorras, kus teadlased hoiatavad aina sagedamini ülemaailmse kliimakriisi eest ja rõhutavad fossiilsetele materjalidele alternatiivide leidmise olulisust. Samas planeeritakse Eestis suuri investeeringuid põlevkivi rafineerimisse, kuid puidukeemia arendamine – üks võimalusi fossiilsete materjalide asendamiseks – jäi alles eelmisel aastal riigi ja kogukonna toetuseta,“ kommenteerib Talijärv maailmatrendidele justkui vastanduvat olukorda Eestis.

Aktiivsel metsakasvatusel ja targal puidukasutusel on oluline roll kliimamuutuste leevendamisel. „Puidust toodete suurimaid tulevikuvõimalusi nähakse täna just puidukeemias. Kui suudaksime mehhaaniliseks töötluseks sobimatut puitu kodumaiselt väärindada, vähendaksime transpordist tulenevat CO2 heidet ning võidaksime täiendava seotud süsinikukoguse näol ka heitmekaubanduses ja LULUCF arvestuses. Samuti pakuksime stabiilsema nõudluse hooldusraietest saadavale puidule, aidates sellega kaasa ka metsade süsinikusidumise võime suurendamisele,“ loetleb Talijärv peaministrile saadetud kirjas puidukeemia arendamise erinevaid mõjusid.

Kohapealne lisandväärtuse loomine Eestist eksporditavale ümarpuidule aitab tõsta riigi konkurentsivõimet, suurendada riigieelarve laekumisi ja läbi selle parandada üldist heaolu ning aitab kaasa kliimaeesmärkide täitmisele. Seetõttu tegi Eesti Erametsaliit majandusarengu komisjonile ettepaneku analüüsida Eestis puidu väärindamise laiendamise võimalusi ning avaldas valmisolekut analüüsi lähteülesande koostamises osalemiseks.

Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kelle liikmeteks on kohalikke metsaomanikke ühendavad metsaühistud. Eesti Erametsaliit esindab erametsaomanike huve, et võimaldada maksimaalset tegevusvabadust metsade säästlikul ning tulutooval majandamisel.