You are currently viewing Metsanduse valimiskompass: metsasektorit toetab kõige enam Isamaa

Metsanduse valimiskompass: metsasektorit toetab kõige enam Isamaa

Eesti Erametsaliit ning Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit uurisid metsanduse valimiskompassiga suurematelt erakondadelt nende nägemust Eesti metsanduse tulevikust. Erakonnad on üksmeelel puidule kõrgema lisandväärtuse andmise osas. Kõige toetavamad metsasektori osas oli Isamaa, kellele järgnesid tihedas konkurentsis Reformierakond, Eesti 200 ning Keskerakond. Valimiskompass on leitav siit: www.erametsaliit.ee/valimiskompass

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja tunnustab erakondi metsanduse teemat programmides tõsiselt käsitlemise eest. “Kõige kõrgemad punktid sai Isamaa Erakond, kellele järgnesid üsna tasavägiselt Reformierakond, Eesti 200 ja Keskerakond. Need on erakonnad, kes meie nägemuses esindavad metsasektori huve kõige paremini,” jagas Välja tunnustust. “Tagapool olid Sotsiaaldemokraatlik Erakond, neile järgnesid EKRE ning Vabaerakond. Mitte nii hea koha põhjuseks olid programmidesse kirja pandud populistlikud piirangud, mis seavad ohtu maapiirkondades elavate inimeste töökohad ja tuluallikad,” lisas Välja.

Eesti Erametsaliidu juhatuse esimehe Mikk Link´i sõnul koondab metsasektor väga suurt osa Eesti elanikkonnast. “Eestis on ligi 100 000 erametsaomanikku. Lisaks 35 000 inimest ning nende pered, kes töötavad metsa- ja puidusektoris. Metsa- ja puidusektor on üks kõige olulisemaid leiva lauale toojaid Eesti maapiirkondades, ” tõi Link välja sektori olulisuse.

“Küsisime suuremate erakondade arvamust metsanduse kohta, töötasime läbi nende valimisprogrammid ja reastasime erakonnad metsanduse valimiskompassile,” kommenteeris Link metsanduse valimiskompassi koostamist. “Kompass annab igaühele võimaluse ka võrrelda, millise erakonnaga tema vaated kõige sarnasemad on,” lisas Link.

Valimiskompassis küsiti metsanduse teemade kohta arvamust Reformierakonnalt, Erakonnalt Isamaa, Sotsiaaldemokraatlikult Erakonnalt, Eesti Konservatiivselt Rahvaerakonnalt, Eesti 200-lt, Vabaerakonnalt ning Keskerakonnalt. Lisaks töötati läbi nende erakondade valimisprogrammid. Valimiskompass on leitav: www.erametsaliit.ee/valimiskompass

Valimiskompassi järjestus (hinded 5-punkti skaalal):

  1. Isamaa – 4.4
  2. Reformierakond – 4.3
  3. Eesti 200 – 4.3
  4. Keskerakond – 4.2
  5. SDE – 3.3
  6. Vabaerakond – 3.2
  7. EKRE – 3.2

Eestis on 100 000 metsaomanikku. Metsa- ja puidusektor on üks olulisemaid tööandjaid maapiirkondades, andes tööd 35 000 inimesele. Eesti riik saab igal aastal metsandussektorist Haridus- ja Teadusministeeriumi jagu maksutulu, suurusjärgus 700 miljonit eurot.

Lisainfo:

Mikk Link

Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees

+372 5345 3698

mikk.link@erametsaliit.ee

Henrik Välja

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht

+372 526 1014

henrik.valja@empl.ee