You are currently viewing Erametsasektor tunnustas tublimaid
Vasakult Eesti Erametsaliidu juht Mikk Link, keskkonnaminister Siim Kiisler, Rakvere Metsaühistu juht Meelis Matkamäe ja Erametsakeskuse juht Jaanus Aun. (Foto: Viio Aitsam)

Erametsasektor tunnustas tublimaid

SA Erametsakeskus

MTÜ Eesti Erametsaliit

PRESSITEADE

20.04.2018

 

Erametsasektor tunnustas tublimaid

Erametsasektori tunnustuse pälvisid Eesti vanim metsaühistu, metsandusettevõtja ja Maaeluministeeriumi ametnik.

Tänasel erametsapäeval tunnustasid Eesti Erametsaliit ja Erametsakeskus Tartus toimunud seminaril erametsasektori tublimaid. Juba traditsiooniks saanud tunnustamisega soovitakse esile tõsta inimesi ja organisatsioone, kes oma tegude ja mõtetega on kaasa aidanud erametsanduse ja metsaomanike ühistegevuse edendamisele. Tunnustuse pälvisid üle 700 metsaomaniku koondav Rakvere Metsaühistu, metsandusettevõtja Mart Erik ning pikaaegne Maaeluministeeriumi ametnik Olev Krist.

Arenev metsaühistu 2018

Mullu 25. sünnipäeva tähistanud Eesti vanima metsaühistu Rakvere Metsaühistu tegemistes on näha uuendusmeelsust ja pidevat arengut. Täna 702 metsaomanikku koondav ühistu pakub metsaomanikele igakülgset abi metsade majandamisel. Osaledes erinevates töögruppides ning pakkudes praktikavõimalusi uutele metsandustöötajatele panustatakse ka erametsanduse arendamisse. Rakvere Metsaühistu on FSC grupisertifikaadi hoidja, Metsaühistu kaubamärgi kandja ning eelmise aasta lõpust taas metsaomanike katusorganisatsiooni Eesti Erametsaliidu liige.

Erametsanduse tutvustaja 2018

Keset tuliseid metsandusvaidlusi on metsamees ja ettevõtja Mart Erik silma paistnud oma sooviga tutvustada meie metsades toimuvat ka laiemale üldsusele. Tema sulest on ilmunud kümneid artikleid, mis on tutvustanud nii Eesti erametsades tegutsejaid kui meie metsade kujunemist selliseks, nagu me neid täna näeme. Mart Erik on pakkunud erinevatele huvigruppidele võimalust metsa tulla ja järgi uurida, miks ja kuidas Eesti erametsi majandatakse.

Asjatundlik ja hooliv ametnik 2018

Maaeluministeeriumi maaparanduse ja maakasutuse büroo peaspetsialist Olev Krist on erametsaomanike jaoks olnud kaasav ja arvestav koostööpartner. Erinevate maaparandusvaldkonna seaduste ja toetusmeetmete väljatöötamisel on ta seisnud terve mõistuse ja erinevate osapoolte soove arvestavate lahenduste leidmise eest. Eriti hinnatakse Olev Kristi pikaaegset kogemust, suure pildi nägemise võimet ning alati positiivset suhtlemisstiili.


Lisainfo:

Jaanus Aun, SA Erametsakeskus juhatuse liige (jaanus@eramets.ee, tel 516 2282)

Mikk Link, MTÜ Eesti Erametsaliit juhatuse esimees (mikk.link@erametsaliit.ee, tel 5345 3698)