fbpx

Eesti Erametsaliit uuendab aja nõudel tegevmeeskonda

Eesti Erametsaliidu pressiteade
 
2. oktoobril 2017
 
Eesti Erametsaliit uuendab aja nõudel tegevmeeskonda
 
Eesti Erametsaliit on otsustanud muutunud ajas, mil avalik huvi metsas üha sagedamini ristub eraomanike huvidega, uuendada tegevmeeskonda ja palgata tööle kaks nõunikku. Meeskond hakkab koosnema juhatuse nõunikust (ametis alates tänasest, 2. oktoobrist), keskkonnanõunikust ja metsade säästlikku majandamist märkiva sertifitseerimisega tegelevast spetsialistist.
“Keskkonnas, kus metsaomanikud tegutsevad, ristuvad paljud erinevad huvid. Meie liikmeskond tegeleb aktiivselt metsa kasvatamise ja kasutamisega, kuid samas panustab olulisel määral looduskaitsesse. Soovime ka liidu tasandil oma tegevuses senisest enam haarata kogu tervikut, et sellest lähtuvalt neil teemadel ühiskonnas kaasa rääkida. Kuna juhatuse liikmetest igaühel on ka oma põhitöö, on selles, mida saavutada tahame, heal tegevmeeskonnal väga tähtis roll,” ütles erametsaliidu juhatuse esimees Mikk Link.
Juba ametisse astunud juhatuse nõunik on Arpo Kullerkupp, kes on erametsanduses tegutsenud rohkem kui kümme aastat – ta eelmine töökoht oli SA Erametsakeskuses, kus ta oli arendusüksuse juht. Arpo Kullerkupp ütles oma metsasuhteid iseloomustades, et juba lapsepõlves tekkinud loodusehuvi viis ta õppima bioloogiat, samuti on ta eluaeg olnud kõva matkaja ning viimastel aastatel, olles aktiivne kaitseliitlane, veedab ta ka õppustel käies rohkelt aega metsas. “Tunnustan erametsaliidu senist tööd. Vaadates tulevikku usun ja näen metsaomanike stabiilselt kasvavat huvi ühiselt tegutseda. Olen omalt poolt valmis, et koostöös juhatusega ning praeguste ja tulevaste liikmetega ühistegevuse edenemiseks
välja pakkuda sisulisi ja praktilisi lahendusi,” ütles Arpo Kullerkupp.
Eesti Erametsaliidu eesmärk on kaitsta, esindada ja propageerida oma liikmesorganisatsioonide ja nende liikmete (erametsaomanike) huve, et võimaldada maksimaalset tegevusvabadust metsade jätkusuutlikul, säästlikul ja tulutooval majandamisel. Liit mõistab avalikku huvi rohkem tähtsustada metsa ökoloogilisi väärtusi, kuid ei poolda selliseid uuendusi, mis käiks metsaomanike õiguste rikkumise arvelt. Erametsaliit peab tähtsaks terviklahendusi, mis sisaldaksid nii metsakoosluste kaitset kui ka metsa kasutamist.
 
Lisateave: Mikk Link, Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees
tel: 5345 3698; e-post: mikk.link@erametsaliit.ee
 
PILT: Eesti Erametsaliidu juhatuse nõunik Arpo Kullerkupp.
 
 

Sulge menüü