Põdrakahjustuste maht püsib samal tasemel

  • Post category:Uudised

Tänane Järva Teataja kirjutab Keskkonnaagentuuri poolt avaldatud Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovituste aruande põhjal, et põdrad valmistavad oma isudega metsaomanikele meelehärmi.

Aruandes kirjutatakse, et 2017. aasta kevadel viidi traditsiooniliselt koostöös Keskkonnaameti spetsialistidega põdrale toitumiseks atraktiivsetes ca 5-15 aastastes männinoorendikes ja ca 30-60 aastastes kuusikutes läbi värske põdrakahjustuse seire hindamaks viimase talve jooksul puudele tekitatud vigastusi. Seire käigus läbi vaadatud 1025 männinoorendikus oli värskete vigastustega mändide osakaal keskmiselt 7,3%, mis jäi sisuliselt samale tasemele kui 2016. aastal (7,1%) ning oli pisut väiksem kui 2015. aastal (7,9%) tuvastatust.

Maakonniti suurenes vigastatud mändide osakaal Lääne-, Järva-, Jõgeva-, Hiiu-, Ida-Viru ja Tartumaal, langes aga Lääne-Viru-, Saare- ja Põlvamaa proovitükkidel. Sarnaselt eelmise aastaga oli värskete vigastustega mändide osakaal kõrgeim Järva- ja Raplamaal ning nende kõrval nüüd ka Läänemaal. Värskete vigastustega mändidega proovitükkide osakaal kõikidest 2017. aastal vaadatud proovitükkidest oli 46,5% (2016. aastal 49,7% ja 2015. aastal 52,1%) ja oluliste uue vigastustega mände täheldati 39,3% (2016. aastal 44,8% ja 2015. aastal 45,6%) vaadeldud proovitükkidest. 

Sarnaselt männinoorendike kahjustustega jäi kõikide proovitükkide kokkuvõttes põdra tekitatud värskete koorevigastustega kuuskede osakaal seiratud keskealistes kuusikutes eelneva kahe aastaga võrreldes samale tasemele. Kõige enam esines neid Järvamaal, kus värskeid kahjustusi esines ühel kuusel sajast. Seiratud kuusikute kokkuvõttes esines värskeid vigastusi kuuskedel keskmiselt ühel-kahel puul tuhandest (0,16%), sealhulgas kasvule oluliste värskete vigastustega keskmiselt üks puu tuhandest (0,1%).

Loe täpsemalt Keskkonnaagentuuri lehelt.