Mikk Link: Mets ei ole meie jaoks vaid seal kasvavad puud. Mets on ökosüsteem

  • Post category:Uudised

POLLUMAJANDUS.EE:

Eesti Erametsaliidu juhatus valis kevadel uueks juhatuse esimeheks Mikk Link´i. Mikk Link on Rootsi Põllumajandusülikooli metsamajanduse haridusega metsamees ja Eesti ühe innovatiivsema metsaühistu, Läänemaa Metsaühistu, juhatuse liige.

Mikk Link ütles uude ametisse astudes, et peab tähtsaks jätkata ettevõtmistega, mis suurendavad liidu võimekust ja iseseisvust. Foto: Erametsakeskus.

„Oma töös juhindun Erametsaliidu põhikirjast, volinike koosoleku otsustest ja juhatuse seatud tegevussuundadest. Need on organisatsiooni juhtimine lähtudes ühistegevuse põhimõtetest, tegevusvabaduse tagamine jätkusuutlikul metsamajandamisel ning seadusloomes kaasa rääkimine,“ selgitas Link ja lisas, et peab oma töös oluliseks keskenduda metsaomanike ühishuvide kaitsele. „Ühiskondlikud huvid põrkuvad üha enam erahuvidega ning seepärast on tähtis hoida metsaomaniku kohustused tasakaalus õigustega.“

Mets kui terviklik ökosüsteem

Samal ajal, kui Eestis on maad võtnud raievastased meeleolud ja meeleavaldajad metsas tegutsevaid metsaomanikke valimatult süüdistavad, on erametsaliidu töögrupis keskendutud metsale kui terviklikule ökosüsteemile. „Mets ei ole meie jaoks vaid seal kasvavad puud. Mets on ökosüsteem, mis oma mitmekülgsuses pakub nii omanikele kui ka ühiskonnale laiemalt mitmeid teenuseid. Ökosüsteemsete teenuste kaardistamise ja uurimisega tegeleb lähemalt Keskkonnaagentuur. Lihtsamad näited siin on puit, metsamarjad ja -seened, CO2 sidumine, puhas õhk, vesi, elupaik, elurikkus, kaitsealuste liikide säilimine, õietolmu korjealad, rekreatsiooni võimalused, pärandkultuur jne. Metsaomanike vaatest on selge, et ühiskond vajab kõiki neid teenuseid ning nõudlus pole mitte ainult lokaalne vaid globaalne,“  tõi Link näiteid. „Töögrupis pöörame eelkõige tähelepanu neile teenustele, mille eest täna metsaomanikele tulu ei teki. Meie eesmärk on uurida, et kas erasektor on valmis ka rahaliselt panustama metsas paiknevate ökosüsteemsete teenuste säilimisele ja taastamisele.“

Loe täispikka intervjuud Eesti Erametsaliidu uue juhiga Pollumajandus.ee veebist.