You are currently viewing Euroopa erametsaomanike esindajad kohtusid Sloveenias
Erametsaliidu tegevjuht Jaanus Aun (vasakul) ja CEPFi president Sven-Erik Hammar kuusepalgi kui ühe Sloveenia metsade olulisema puidusortimendi taustal.

Euroopa erametsaomanike esindajad kohtusid Sloveenias

  • Post category:Uudised

08. juunil toimus Bledis, Sloveenias üle-euroopalise metsaomanike esindusorganisatsiooni CEPF-i üldkoosolek. Eesti erametsaomanike esindajana osales kohtumisel erametsaliidu tegevjuht Jaanus Aun.

Koosolekul anti ülevaade olulisematest arengutest Euroopa Liidu metsapoliitikas. Eesti jaoks võiks olulisim olla muudatuste tegemine taastuvenergia direktiivi, mille muutmisel praegu väljapakutud kujul ei saaks biomassist toodetud energiat enam arvesse võtta taastuvenergia eesmärkide täitmisel ega ka toetada sellise energia tootmist.


Metsarikastele riikidele jääb arusaamatuks, miks Euroopa Liit, kes näeb vaeva Vene fossiilenergiast vabanemiseks, püüab järjepidevalt luua uusi takistusi puidu kui enda taastuva materjali laiemaks kasutamiseks.
Üldkoosolekul osalejate poolt kõlas korduvalt tõdemus, et panustamisega metsakasvatusse pakuvad metsaomanikud lahendusi kliimakriisile, mistõttu vajaks nad pigem tunnustamist, mitte asjatundmatut kritiseerimist. Euroopa Liidus on kokku ligikaudu 16 miljonit metsaomanikku, enamus neist tavalised Euroopa inimesed. Koosolekul pikendati juhatuse liikmete volituste tähtaega kahe aasta võrra ning CEPFi presidendiks valiti tagasi Sven-Erik Hammar, kes on Rootsi metsaomanike esindaja.