You are currently viewing Kaks uut keskkonnamärgist jätkusuutliku maakasutuse eest

Kaks uut keskkonnamärgist jätkusuutliku maakasutuse eest

  • Post category:Uudised

Augustis toimunud kogu pere metsapäeval anti üle kaks uut Wildlife Estates Label keskkonnamärgise tunnistust. Märgise omanikuks said Nursipalu harjutusvälja haldaja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ja Pärnumaa metsaomanik Mihkel Jürisson. Märgisega tunnustatakse maaomanikke kui keskkonna hoidjaid ja säästva maakasutuse edendajaid.

Wildlife Estates (WE) võrgustik on asutatud 2004. aastal Euroopa Maaomanike organisatsiooni (ELO) initsiatiivil, ELO liige on ka Eesti Erametsaliit. Võrgustiku eesmärgiks on propageerida säästvat maakasutust ja tunnustada keskkonnahoidlikke maaomanikke. Wildlife Estates võrgustiku akrediteeritud hindaja Ants Varblase sõnul hinnatakse iga keskkonnamärgise taotleja juures tema tegevust oma maa säästval kasutamisel ja keskkonnaga arvestamisel.

Varblase sõnul on nii tunnustuse saanud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kui ka Pärnumaa metsaomanik Mihkel Jürisson on heaks näiteks sellest, kuidas looduskaitset saab ja tuleb teha ka väljaspool kaitsealasid.