fbpx
Metsatulu nüüd 5000€ ulatuses maksuvaba

Metsatulu nüüd 5000€ ulatuses maksuvaba

Eesti Erametsaliidu ettepanekul kehtestati alates 2020. aasta algusest metsaomanikele 5000-eurone maksusoodustus.

  • Seni vaid FIEdele kehtinud tulumaksuvabastus laienes ka füüsilisest isikust metsaomanikele. See tähendab, et füüsiline isik võib talle kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest, millest on tehtud lubatud mahaarvamised, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot.
  • FIEst metsaomanike maksuvabastuse summa tõusis 5000 euroni aastas, lisaks talle kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulule võib nüüd maksuvaba tulu hulka arvestada ka Natura hüvitise.
  • Raiutud metsamaterjali ja kasvava metsa raieõiguse müügist ning Natura 2000 erametsamaa toetusest saadud kasu võib edasi kanda kuni kolmele järgnevale maksustamisperioodile – maksustamishetk saabub hiljemalt kasu saamise aastale järgneva kolmanda aasta eest esitatud tuludeklaratsiooni alusel.
  • Metsa majandamisega seotud kulusid on õigus samal või kolmel järgneval aastal arvata maha kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügist saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest.
  • Maksusoodustus kehtib ka varasematest aastatest edasi kantud maksustatava tulu puhul.
  • Maksusoodustus ei kehti metsamaa müümise korral.

MÕNED NÄITED

  • Kui metsaomanik teenis 2020. aastal metsatulu 20 000 eurot, järgmised 3 aastat metsast tulu ei teeni ning kasutab 2020-2023. a tulude deklareerimisel maksustamishetke edasikandmise võimalust (deklareerib maksustatava tuluna 5000 eurot ja kannab ülejäänud maksustatava tulu järgmistesse aastatesse), ei pea ta kokkuvõttes 2020. a teenitud 20000 eurolt tulumaksu maksma.
  • Kui metsaomanik teenis 2019. aastal 5000 eurot, kandis maksustatava tulu edasi ning deklareerib selle 2020. a tuludeklaratsioonis, saab ta kasutada uut maksusoodustust ja tulumaksu maksma ei pea.
  • Kui metsaomanik teenis 2017. aastal 20000 eurot ja kandis kogu maksustatava summa 3 aastat edasi deklareerimiseks 2020. aastal, saab ta kasutada uut 5000€ maksusoodustust ning tulumaksu tuleb tasuda 15000 eurolt.
  • Maksustatavast tulust saab maha arvata metsa majandamiseks tehtud kulud, nt kui metsaomanik teenis 2020. aastal metsatulu 6000 eurot ja investeeris sellest 1000 eurot metsa istutamiseks, võib selle summa maksustatavast tulust maha arvata. Kasutades ka uut 5000€ maksusoodustust, ei tule 2020. a tulusid deklareerides metsatulult tulumaksu maksta (metsatulu 6000€ – istutamiseks tehtud kulutused 1000€=5000€, mis on aastane maksuvaba summa).

Loe metsaomaniku maksustamise kohta täpsemalt EMTA lehelt või erametsaportaalist.

Oktoobris toimunud maksundusteemalise infopäeva materjalidega saab tutvuda SIIN.

Metsatulude maksustamisega seotud küsimuste korral võib julgelt pöörduda oma kohaliku metsaühistu poole!

Sulge menüü