You are currently viewing Ajakirja Eesti Mets kättesaadavus on paranenud

Ajakirja Eesti Mets kättesaadavus on paranenud

  • Post category:Uudised

  Aasta alguses muudeti ja laiendati ajakirja Eesti Mets levivõrku, et ajakirja üksiknumbreid saaks hõlpsamalt soetada. Eesti Metsa leiab nüüd 211 müügikohast üle Eesti. Vaata kaarti aadressil www.loodusajakiri.ee/valjaanded/eesti-mets/eesti-metsa-muugikohad. Eesti Metsa värske numbri tunneb ära kaanel oleva hundipildi järgi. Talvenumbrist saab peale hundiloo lugeda veel metsise ja kiskjate suhetest, koprajahist, jõulukuuskede kasvatamisest, intervjuud Eesti Erametsaliidu juhiga, maailma metsandustrendidest, metsamaade kaitse alla võtmisest, moodsast ehitusmaterjalist ristkihtliimpuidust jpm. Ajakirja Eesti Mets on alates 1989. aastast andnud välja MTÜ Loodusajakiri. Ajakirja väljaandmist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.