You are currently viewing Tasuta metssea küttimislubade väljastamisest kahjustuskolletesse

Tasuta metssea küttimislubade väljastamisest kahjustuskolletesse

  • Post category:Uudised

Eesti Jahimeeste Seltsi ja  Eesti maaettevõtjate, maa- ja metsaomanike esindusorganisatsioonide esindajate ümarlaual otsustati, et metssigade poolt tekitatud kahjustuskohtadesse väljastatakse tasuta jahiluba maaomanikule ja juhul kui ei suudeta kohapeal kokku leppida tuleb taotleda seda luba läbi katuseorganisatsioonide.

Otsuse aluseks oli maaomanike soov osaleda omal maal seakatku vastases võitluses, võimalus vajadusel ise osaleda metssigade tekitatava kahju ärahoidmisel ja mure võimaliku sigade hoidmise pärast ajal, mil katk ei ole veel Eestist likvideeritud ja seetõttu võib katk põhjustada suuri kahjusid maamajandusele.

Sigade kahjustuse esinemise korral tuleks pöörduda esmalt kohaliku jahipiirkonna kasutaja poole, et saada sea küttimisluba. Juhul, kui kohaliku jahipiirkonna kasutaja käest ei õnnestu saada luba, tuleks pöörduda oma katuseorganisatsiooni poole, et see omakorda taotleks läbi Eesti Jahimeeste Seltsi loa väljastamist.[cml_media_alt id='8926']metssead-juri-joepera[/cml_media_alt]Foto autor: Jüri Jõepera